Fra stor hammer til finmekanik

Når du er der, hvor du kan huske et internet uden søgemaskiner – og dermed også huske Alta Vistas indtog i Danmark, er du måske allerede lidt gammel. For mange netbrugere i dag er det nærmest utænkeligt at forestille sig et internet, der ikke blev katalogiseret og rangordnet af søgemaskiner som Google, Bing, Ask m.fl. Men sådan var det faktisk engang. Og i denne artikel vil vi tage et kort tilbageblik på det internet, der i dag er blevet en absolut integreret del af de flestes hverdag.

Internet uden søgemaskiner

Da internettet holdt sit indtog i Danmark tilbage i 1996 – altså for reelt 21 år siden. Faktisk var der flere forløbere for det internet, vi kender i dag, men det er ikke det, denne artikel beskæftiger sig med. Dengang i 2. halvdel af 90’erne var det ikke bare lige at komme på nettet. Man skulle have et modem (hastigheden var så lav, at unge i dag end ikke vil kunne forholde sig til det), og så skulle der installeres et socket program samt en browser. Det var dengang Internet Explorer 1 eller Netscape. Og så var det ellers med at komme i gang med at surfe.

Og det var netop at surfe, for der var ingen søgemaskiner. Der var enkelte fortegnelser over hjemmesider – nærmest en slags linkkataloger. Og det var det. Man skulle altså gætte sig til en del hjemmesideadresser eller tage udgangspunkt i et katalog.

Senere kom der større kataloger til og også søgemaskiner som Alta Vista. Det var først i 1998, at Google gik i luften – og i Danmark fik Google først reel betydning omkring år 2000. I dag er Google altdominerende i Danmark og i det meste af resten af verden.

Med søgemaskinerne kom marketing

Det er klart, at et så ubeskriveligt stort marked som internettet naturligvis hurtigt blev kommerciel tumleplads for virksomheder. Alle skulle have en hjemmeside – og dermed var der også lagt op til de første spæde kampe om at blive synlig, når potentielle kunder benyttede sig af søgemaskiner.

Det var nemt dengang. Der skulle blot benyttes lidt meta keywords og godt med gentagelser af vigtige ord i teksterne – så kom resten af sig selv. Med Googles indtog kom en ny parameter på banen – nemlig links. Google benyttede sig (og gør det stadig i dag) af blandt andet et begreb kendt som linkpopulariet. Altså: Jo flere links ind til hjemmesiden – jo nemmere var den at få synlig i søgeresultaterne.

En helt ny branche så dagens lys – nemlig online marketing. Sammen med den branche kom også deciderede webbureauer, der udelukkende beskæftiger sig med at lave hjemmesider. Til gengæld blev de gamle reklamebureauer kørt helt agterud i forhold til internettet, og selv den dag i dag er det i Danmark mindre end en håndfuld af dem, der overhovedet magter internettet som medie.

Sociale signaler i søgeresultaterne

Seneste skud på stammen i 2011 var søgemaskinernes vægtning af såkaldte sociale signaler. Det betyder i virkeligheden blot, at f.eks. Google ser på, hvor tit og hvor meget en given hjemmeside nævnes i de sociale medier som Twitter, Facebook m.fl. Og disse signaler tages med i vurderingen af, hvor den pågældende hjemmeside skal placeres på givne søgninger. I bund og grund giver denne mekanisme god mening – jo flere mennesker der beskæftiger sig med en given hjemmeside på de sociale netværk, jo mere interessant må den pr. definition være.

I dag er det især CTR i SERP, time on site etc., der er stærke signaler i Googles ranking.

Tak for inspiration og oplysninger til brug for denne artikel til firmaet Concept Interest, der beskæftiger sig med søgemaskineoptimering. Besøg deres hjemmeside på www.concept-i.dk