Dagpenge i udlandet?

Det at være arbejdsledig i Danmark, er ikke nogen dans på roser. Det er et fuldtidsjob på lige fod med det, man måske har mistet, for der er stribevis af krav, man skal opfylde. Møder man skal deltage i, samt rækkevis af nødvendige forbehold, som man skal tage.

Man kan også sige, at det hæmmer en socialt, da man, pga. rådighedsprincippet, skal stå til rådighed med dags varsel, og ferie med familien til Italiens varme strande, eller skitur med vennerne i det kolde nord, bliver derfor besværliggjort af blandt andet kravene for forsat modtagelse af dagpenge. Det kræver nemlig adgang til en computer, men også fysisk tilstedeværelse i ens lokale jobcenter.

Når det så er sagt, så er man selvfølgelig heller ikke lænket til ens skrivebord, indtil man står med nyt fuldtidsjob på arbejdsmarkedet. Der er nemlig mulighed for, at man kan få sine dagpenge med til udlandet, hvis man er aktivt jobsøgende i det pågældende land. De lande der er omfattet af denne aftale inkluderer alle EU-lande og Schweiz. Som med dagpenge i Danmark, så gælder der også en række krav for dagpenge i udlandet. Kilde: Nova Index – Nova Job

For det første, så er perioden for ens udlandsophold begrænset til tre måneder. Man kan søge ens a-kasse om tilladelse til, at medbringe ens arbejdsløshedsunderstøttelse til udlandet, men man skal være statsborger i enten et EU-land eller Schweiz, for at det kan begynde at lade sig gøre. Dernæst skal man være dagpengeberettiget på afrejsedagen, og forud for det, så skal man bo og opholde sig i Danmark indtil den dag man rejser til enten et EU-land eller Schweiz.

Jobsøgende i udlandet

At være aktiv jobsøgende i udlandet kan først tænkes muligt, når man, som minimum, har været tilmeldt som ledig i ens lokale jobcenter i fire uger, tal fra den dato man har planlagt at tage af sted på. Næst skal man have søgt om særlig tilladelse gennem dokumenterne PD U2 eller E 303 før afrejsen, og disse kan fås online hos ens egen a-kasse, på borger.dk eller i jobcenteret. Tidligst ansøgning er dog fire uger før afrejsedag.

Der er altid undtagelser til reglen, og fire-ugers reglen er derfor heller ingen undtagelse. Søgning om tilladelse til at bringe ens dagpenge med til udlandet fire uger før afrejse kan tilsidesættes, hvis man rejser med ens samlever eller ægtefælle, der rejser til et EU-land eller Schweiz for at påbegynde arbejde af minimum fem ugers varsel, eller hvis den pågældende samlever eller ægtefælle begynder på studie i EU-landet eller Schweiz, som har en varighed på 18 måneder, som minimum.

Ligeledes kan fire-ugers reglen afstås fra at være gældende, hvis man som arbejdsledig dagpengemodtager, er statsborger i det pågældende EU-land eller Schweiz, som man søger om tilladelse til at rejse til med sine dagpenge i bagagen. Eller slutteligt, så kan man med kortere varsel rejse af sted, hvis man overfor jobcenteret og ens a-kasse kan påvise, at man har en ansættelsesmøde, eller at man er blevet tilbudt et job i det pågældende land, på enten deltid eller derunder.

Så man behøver ikke at begrænse ens aktive jobsøgning til inden for Danmarks grænser. Er man villig til at prøve et kortvarigt udlandseventyr, så kan dette også godt lade sig gøre, selvom man er på dagpengeunderstøttelse. Og du skal jo heller ikke nødvendigvis tage et lån nu for at komme afsted på ferie via Kviklån-info.dk. Selv om det er nemt på lånesider som Penge-lån.nu, der tilbyder hurtige online lån nu og her.