Værktøjs-iværksætter

Bedst som man tror, at alle muligheder for nye forretninger er udtømte, kommer der altid en forbi og gør det, mange spår som værende umuligt. Og ofte er det de lidt mere “umulige” projekter, der ender med at være en succes. Se blot på firmaet som hungry.dk, Just-Eat med flere.

Et af de firmaer, jeg har stor respekt for, er firmaet E-Værktøj.dk, der via en webshop sælger enorme mængder af værktøj til såvel private som professionelle. Det er denne her: http://www.e-vaerktoej.dk/shop/frontpage.html

Hvornår er man så “rigtig” iværksætter?

At det er nødvendigt at have eget firma eller opfinde et produkt for at kunne kalde sig en iværksætter, er et af mange misforstået definitionsspørgsmål. Disse fænomener optræder ofte hos iværksættere, men er blot en del af, hvad der definerer en sådan. Det er hverken nødvendigt med uddannelse eller høje karakterer for at blive iværksætter – hermed dog ikke sagt at det ikke er en fordel.

De fleste selvstændige iværksættere har typisk en uddannelse, der indeholder en meget ringe eller kun overfladisk viden om opstart af egen virksomhed, men har som tillæg hertil ofte en specialviden indenfor et nicheområde – dette værende enten via en uddannelse eller selvlærte evner.

En iværksætter kan beskrives som en person, der formår at fører en idé til realitet. Det er selve processen fra idéen bliver skabt, til den står klar som brugbart materiale, viden eller noget helt tredje. Det vil sige, at man ligeledes som ansat i den offentlige sektor eller i private virksomheder kan være iværksætter. En iværksætter skal blot have en interesse i faget med hvilket de arbejder, hvorved de opnår et naturligt drive, der netop skal til for at løfte idéen op til noget brugbart.

Interesse er desuden nøgleordet for en iværksætter netop som det er det for idéskaberen. De fleste iværksættere vil naturligvis være innovative, fordi de har interessen herfor, og derfor kan se mange nye muligheder i f.eks. et produkt, et koncept eller et problem. Dog kan det være en fordel for dem at studere innovation i et konkret undervisningsforløb, da ikke alle formår at se muligheder i alting, og altså vil kunne drage gavn af diverse innovations-værktøjer, som man netop kan tilegne sig i teoretisk undervisning.