Skive

Vores genbo har for få måneder siden fået malet alt træværket på sit hus, og jeg må da tilstå, at jeg på et tidspunkt tænkte, at han da vist var blevet lidt doven, for han havde bestilt et malerfirma til at udføre arbejdet. Men faktisk må jeg da indrømme, at eftersom min genbo har rundet de 65 år, er det nok forståeligt, at han ikke vil klatre op på en høj stig og male rammerne på de vinduer, der sidder på førstesalen i huset.

Og jeg må også erkende, at det malerarbejde, der er udført på hans hus, ser ud til at være førsteklasses, og det har bestemt pyntet på huset. Jeg undrede mig nu lidt over, at han ikke havde valgt et lokalt malerfirma til arbejdet, idet jeg kunne se på maleren bil, at der var tale om en maler i 7800 Skive, som en lille uges tid hver dag holdt i genboens indkørsel, mens malerarbejdet blev udført.

Så jeg spurgte min genbo, en dag vi løb på hinanden ude på villavejen, hvorfor han ikke havde bestilt et lokalt malerfirma til at male sit hus. Det var der så i øvrigt en helt naturlig forklaring på. Min genbo fortalte nemlig, at det var hans kones fætter, der drev et malerfirma i Skive, og når de nu var i familie med hinanden, var det jo helt oplagt at lade ham få opgaven. Og det har bestemt også smittet af på prisen, at vi er i familie, fortalte genboen med et smil.

Vi snakkede lidt om det fornuftige i at få malet træværket på huset i tide, så der ikke går råd eller svamp i træet. Jeg nævnte for ham, at min kone og jeg faktisk for ikke så længe siden havde talt om, at vi vist også snart skal have malet både vinduerne på træbeklædningen på det øverste af gavlene.

Men i modsætning til vores genbo, så er vore hus et etplanshus, så jeg satsede da på, at jeg selv kunne udføre malerarbejdet, for selv om jeg også er kommet lidt op i årene, så er min situation jo en anden end genboens, idet jeg ikke skal op på en lang stige for at nå de øverste steder, hvor der er træværk på huset.

Min kone havde en helt modsat holdning til det spørgsmål, og det kan jeg på en måde godt forstå, for er der noget, jeg ikke er ret god til, så er det da malerarbejde. Hun sagde ligeud til mig, at hun ikke ville være tryg ved at lade mig male huset, for hvis den slags ikke gøres ordentligt, går det udover ejendommens værdi, påpegede hun.

Jeg blev vist lidt lettet, for det er da også nemmere for mig bare at finde en pålidelig maler i Viborg, hvor vi bor, og så lade ham udføre arbejdet. Det gjorde jeg så, og det var vist godt nok, for jeg ville ikke have brugt så meget energi på at afrense træværket først, som jeg kunne konstatere, at den professionelle maler gjorde. Og resultatet er i hvert fald upåklageligt.