IT kurser uden tilskud – ja tak!


Onsdag d. 8 juni (2011) kunne bragte gratisavisen MetroXpress endnu en historie om svindlen med AMU kurser (arbejdsmarkedsuddannelser), og rekapitulerede dermed det sidste års AMU skandaler, der blandt andet har ramt store virksomheder som Tivoli og Jysk Telemarketing.

De sidste års afsløringer af denne type peger på endnu et af minusserne ved AMU systemet. For det er ikke kun Staten, der får problemer.

I længere tid har der været fokus på, at AMU-systemet er konkurrenceforvridende, idet AMU godkendte organisatiser, i modsætning til virksomheder der ikke samarbejder med AMU, kan udbyde kurserne til nul kroner.

Dette er et stort problem for virksomheder som eksempelvis Officekonsulenterne, der bl.a. udbyder et Certificeret Lean Manager for sekretærer og andre IT kurser.

Man kan spørge sig selv hvorfor en virksomhed som Officekonsulenterne ikke blot søger om at blive AMU godkendt. Men det er der flere årsager til. Først og fremmest mener virksomheden selv, at den har et godt produkt, og ønsker ikke at AMU-systemet skal blande sig i, hvordan Officekonsulenterne skal undervise i deres IT kurser. Officekonsulenterne har nemlig en unik, virksomhedstilpasset undervisningsform. Hvor de tilrettelægger deres IT kurser efter den virksomhed de skal ud og undervise. De har således ikke noget, der blot kan betegnes som et standard Excel kursus, men derimod et Excel kursus der er tilpasset virksomheden XXX og de specifikke personer der skal med på kurset. Endvidere kombinerer Officekonsulenterne det klassiske IT kursus med en viden om motivation og arbejdsglæde, således at kursisterne ikke bare får IT-kundskaber med hjem, men også en kontekst, hvor de kan anvende dem. Officekonsulenterne mener nemlig, at helhedsoplevelsen bliver bedre på den måde. Officekonsulenternes IT kurser ligger således tit udenfor boksen og passer derfor ikke ind i den klassiske AMU-formular.

Endvidere mener Officekonsulenterne at mange af AMU kurserne ikke er kvalitetsbevidste nok og derfor er med til at give branchen et dårligt ry – et ry der selvfølgelig bliver endnu dårligere i lyset af det sidste års afsløringer af AMU-svindel. Når MetroeXpress kan fortælle, hvordan Morten Elholms ansættelsessted malkede AMU-kassen mens han lå syg af stress, hvorefter han fik tilsendt to nydelige kursusbeviser, viser det, at branchen er rådden på flere områder. Det er nemlig ikke kun Mortens arbejdsplads der har snydt, men ligeledes den virksomhed der udbød kurset. Officenkonsulenterne efterlyser således en øget overvågning af AMU kurserne og en form for kvalitetskontrol. Hvis man foreksempelvis efterprøvede om en AMU virksomheds Excel kursus var godt nok efter nogen bestemte standarter, ville det højst sandsynligt øge tiltroen til hele kursusbranchen.

En del af den dårlige kvalitet hænger sammen med at reglerne for AMU kurser er så brede, at man bare kan skrive sig ud af det, så opfylder man kravene. Det er derfor altid muligt at finde en målsætning, der matcher det kursus man vil afholde. Derfor bliver AMU pengene ikke kun brugt på kurser af for lav kvalitet, eller som slet ikke eksisterer, men ligeledes på kurser, der er så vidtløftige, at de falder udenfor den oprindelige idé med for AMU-midlerne. Man følger lovens ord, i stedet for lovens bogstav.