Familieadvokatens opgaver

Som familieadvokat har du mange forskellige sager at tage dig af. Lige fra de tunge og alvorlige, der handler om skilsmisse og bodeling, til de noget mere sindsoprivende, der ofte handler om, at den ene af parterne i skilsmissen vil have omstødt reglerne der er sat for forældremyndigheden. Der er ofte tale om, at de vil søge om fuld forældremyndighed. Der er dog også ofte tale om helt urealistiske krav. Og her kan det være rigtig svært at være skilsmisse advokat.

Mere “glade” sager

Andre sager er dog mere ’glædelige’, men kan være fyldt med bureaukrati. Der kan være tale om, at du skal lave en ægtepagt for et ungt par, der ikke ønsker fælleseje. Her skal du være meget opmærksom på, at du får alle oplysningerne, som du har brug for. Skal der laves et særligt testamente? Skal parret have en fælles fuldmagt, der giver den ene partner ret til at tage beslutninger på den andens veje, hvis denne ikke er i stand til selv at tage beslutningen? Der er mange forhold at tænke over i alle situationer.

Om det handler om forældremyndighed eller ægtepagter kan komme ud på ét. Du er ved at være godt misundelig på de af dine kollegaer, der ikke beskæftiger sig med andet end arbejdsskadeerstatning. Det er ligesom mere håndgribeligt, tror du. Du ved det ikke. Men du kan se, at de kollegaer ofte har succes, når de endelig har fået en god dialog med forsikringsselskaberne. Og ja, det er jo mindre personligt at tale – eller være i dialog – med forsikringsselskaber, end det er at sidde overfor en desperat forældre, som bare gerne vil have forældremyndighed. Du er ikke specialist i samværssager, men du er godt på vej til at blive det.

En trist far i klemme

Du har lige haft et møde med endnu en far, der gerne vil se sit barn mere. Du har lovet at gøre, hvad du kan. Også selvom du ved, at sagen er håbløs. Ligegyldigt hvor meget manden prøver, så gør han altid noget dumt, som får ham på længere afstand af sit barn. Trist. Du taler med dine kollegaer om det i frokostpausen.

Området med arbejdsskader er interessant

Du fortæller dem, at du ville ønske, at du kunne få lov til at arbejde som erstatningsadvokat med speciale i arbejdsskader. På spørgsmålene, du får om hvorfor det, svarer du, at du mener, det er sager, der ikke tærer så meget på din energi, fordi de ikke involverer personer direkte. Du får et par svar fra nogle af kollegaerne. De fortæller dig, at sager om arbejdsskadeerstatning godt nok er bureaukratiske, men det betyder ikke, at de ikke også kan tære mentalt på advokaten.

Dels er der hele det der forsikringssprog, som korrespondancen skal føres i. Dels er der de pårørende til den der har fået en arbejdsskade, som hele tiden ringer for at høre, om der er gode nyheder og en erstatning på vej. Det kan også være temmelig trættende at fortælle dem, at de skal være tålmodige, fordi ting tager tid. Det kan også være trættende hele tiden at skulle argumentere for, hvorfor erstatningen skal være på den og den størrelse.