En biopejs er let at installere

Ved indkøb af en biopejs sparer man sig selv for besværet, som ellers normalt følger med vedligehold og opstart af en traditionel pejs, hvilket bl.a. indebærer skorstensfejer og overholdelse af diverse regler. Endvidere er brændslet til biopejse (kaldet bioethanol) en lettelse for ens miljøbevidsthed, da det ved afbrænding er ikke-forurenende og ikke udvikler sundhedsfarlig røg. 

Forskelle og ligheder mellem en traditionel pejs og en biopejs

Når man skal installere en biopejs, kræver det ikke i større grad anstrengelse eller håndværksmæssig kunnen. Biopejse behøver nemlig hverken oprettelse af skorsten, henvendelse til kommunen eller skorstensfejerinspektion, som ellers er lovpligtigt med hensyn til brændeovne. I stedet kan de tages i brug med det samme efter indkøb (dog skal der – naturligvis – påfyldes brændsel forinden). Ydermere kommer man udenom at skulle bestemme sig for en bestemt placering for pejsen i huset, da biopejse uden forviklinger kan flyttes rundt. Imidlertid skal man være opmærksom på, at de skal være fuldkomment slukkede og kolde, førend man foretager noget sådant, og tillige på at vælge et sikkert sted, hvor møblement, gardiner, tæpper og lignende ikke er i fare for at kunne antændes.

Noget, som biopejse og konventionelle pejse tværtimod har til fælles, er, at deres flammer suger en vis portion af ilten fra rummet, hvilket dog yderst nemt kan afhjælpes med regelmæssig udluftning.  

Bioethanol – Et miljørigtigt og nemt valg

Det almindeligste brændstof inden for biopejse er bioethanol, der – som navnet antyder – er et alkohol. Bioethanol produceres af organisk materiale, som f.eks. kan være majs, halm eller sukkerør, ved en såkaldt forgæring (fermentering). Derfor er det et ikke-fossilt brændsel, som er aldeles miljøvenligt i den forstand, at det ved afbrænding ikke udleder forurenende eller sundhedsfarlig røg. Derudover kan det vældigt ubesværet erhverves i et hvilken som helst byggemarked eller på internettet i forskellige mængder.

 

Yderligere information om biopejse kan bl.a. findes i denne artikel på husoghavesiden.dk og her hos boligplusenergi.dk.